Obseg in ploščina

Obseg večkotnika je vsota dolžin vseh njegovih stranic.
(Na splošno je geometrijski lik lahko omejen tudi z neravnimi robnimi črtami. V tem primeru je obseg lika enak vsoti dolžin vseh krivulj, ki ta lik omejujejo.)
Oznaka za obseg je o.

Ploščina lika je število, ki nam pove, koliko ploščinskih enot (enotskih kvadratkov) potrebujemo, da dani lik popolnoma prekrijemo. Če se postopek prekrivanja ne izide, ga nadaljujemo z manjšimi enotami (stotinkami, milijoninkami, …).
Ploščino označujemo s črko p ali S.

Zgled:
Zgled za obseg in ploščino
Pravokotnik s stranicama 5 in 3 ima obseg 5 + 3 + 5 + 3 = 16 in ploščino 5 · 3 = 15.

Formule za obseg in ploščino

Trikotniki
Ploščina trikotnika

Štirikotniki
Ploščina štirikotnika

Krog
Ploščina kroga

Za druge lastnosti navedenih likov glej poglavja:
Trikotniki
Štirikotniki
Krog in krožnica